Om oss

Norsk Jersey er raselaget for dei som driv med Jerseyfe i Noreg.

Jeseykua kjem opprinneleg frå Jerseyøya i den Engelske kanal, men er nå spreidd til mjølkeprodusentar over heile verda. Rasen er nå den nest største mjølkerasen i verda.

Dei fyrste kyrne kom til Noreg for over 100 år sidan. Rasen er ikkje stor her. Men det er nokre hundre meir eller mindre reine Jerseybuskaper.

Jersey kua er kjend for sitt gode lynne, sin vakre utsjånad og mjølk med høgt innhald av feitt og protein.
  1. Jærmessa 2015.

    Så var Jærmessa 2015 med tilhøyrande kuutstilling gjennomført. Det var 6 kyr som gjekk vidare til kåring av Miss Jæren, 2 frå kvar rase. 1.kalvs og eldre ku frå NRF, Holstein...
  2. Årsmøtet 2015

    Då klokka hadde passert 19.00 fredagskvelden 6. mars kunne teljekorpset konstatera over 30 frammøtte til Norsk Jersey sitt årsmøte. Det vart 34 til slutt.Det er bra, litt færre enn i...

Hopp til verktøylinje