Om oss

Norsk Jersey er raselaget for dei som driv med Jerseyfe i Noreg.

Jeseykua kjem opprinneleg frå Jerseyøya i den Engelske kanal, men er nå spreidd til mjølkeprodusentar over heile verda. Rasen er nå den nest største mjølkerasen i verda.

Dei fyrste kyrne kom til Noreg for over 100 år sidan. Rasen er ikkje stor her. Men det er nokre hundre meir eller mindre reine Jerseybuskaper.

Jersey kua er kjend for sitt gode lynne, sin vakre utsjånad og mjølk med høgt innhald av feitt og protein.
  1. Viking genetics

    Tredje dag av studieturen starta med besøk hos Viking Genetics, der Peter Larsson og sekretæren, kona Regitze tok imot oss og ynskte velkomen. Benka rundt borda i konferanserommet fekk me...

Hopp til verktøylinje