Stutane

Navn Nr Far Morfar  NTM  Y-index  F-index  P-index
 VJ Link  27076  Legacy  Q Hirse  20  110 108 112
 VJ Lurik  27084  DJ Lix  VJ Hamsum  17  112 112 106
 VJ Libero  27090  VJ Lure  DJ Hibe  20  118 117 112
 VJ Rodme  27091  VJ Hubert  DJ May  24  111 109 110
 VJ Hoj  27092  VJ Hjern  DJ Zuma  20  116 111 116
 VJ Stiz  27093  VJ Zummit  DJ May  17  112 115 108
 VJ Torro  27094  VJ Tucan  DJ Hulk  19  115 114 112
 VJ Hazard  27095  VJ Hickey  DJ Izzy  22  120 121 114
 VJ Hove  27096  VJ Hjern  VJ Lure  21  120 120 112
 VJ Bihl  27097  VJ Buzz  DJ Hulk  25  120 122 113
 VJ Livius  27098  VJ Link  DJ Hulk  24  119 121 114
 VJ Lago  27099  VJ Land  DJ Jason  22  116 117 109
 VJ Tese  27100  VJ Tester  DJ Jason  20  107 106 104
NTM er ein ny nordisk indeks, der alle eigenskapene er rekna med vekta etter berekna økonomisk verdi. Y-index, er indeks for mjølkeyting, F-index er feittindeks og P-index er proteinindeks. Alle tal er på grunnlag av Dansk og Svensk avkomsgransking.
Norske storfehaldarar vil no stort sett ha tilgang til dei oksane som til ei kvar tid er på den Danske bruksplanen. Det vil koma nye oksar fleire gonger i året. Fullstendig deklarasjon av oksane kan du finna på www.vikinggenetics.com.
Avlsnytt kan lesast på heimesida til Viking.
Det er ingen medlemskontigent ved bruk av jerseysæd, prisen er kr 300,- per dose.
Kjønnssortert sæd etter enkelte oksar, kan bestillast frå Geno på tlf 950 20 600 eller mail: «marit.lahlum.ruud@geno.no». Det er nå nye fristar for bestilling som er 10.februar, 10.mai, 10.august, 10.november. Pris kr. 475,- per dose, pluss spesialbestillingsgebyr kr. 400,- per bestilling. Denne gir om lag 90% ku kalvar. Alle doser som importeres av kjønnsseparert sæd heretter nedskrives av Norske Jersey til 300 kr for disse dosene.
Geno importerer heretter kun de dosene som er forhåndsbestilt av kjønnsseparert Jersey sæd. Import foretas 4 ganger årlig, og bestillingsfrist til Geno er første uka i følgende måneder: mars, juni, sept og des. Levering av sæd vil skje ca en månad etter at importen er bestilt hos Viking Genetics dersom dosene er tilgjengelige.

Klikk på lenkane for meir informasjon om stutane.

Diskusjonsgrupper

Hopp til verktøylinje