Livdyrformidling

Vi ønsker å få fart på livdyrformidlingen i Norge og arbeidar kontinurlig med dette, blant annet gjennom denne Facebook-siden:

Og ein eller fleire i styret blir ein slags livdyrkontakt.