Me ynskar å få fart på livdyrformidlinga i Norge og arbeidar kontinurlig mot dette. Me har ei facebooksie: Norsk Jersey - kjøp og sal. Og ein eller fleire i styret blir ein slags livdyrkontakt.

https://www.facebook.com/groups/697345520379284/