DSC_0430.jpg

Litt tal

Ifølge kukontrollen er det idag ca 2000 melkekyr med rasekode Jersey. 1600 reinrasa hodyr og 2650 kviger.

Antallet dyr har halde seg nokså stabilt dei siste åra. Men det er behov for meir tørstoff og det er derfor rom for fleire Jerseykyr i Norge.