Veiledende priser på Jersey-dyr

Vedtatt på styremøte til Norsk Jersey 05.11.2018.

Prisene gjelder dyr med rasekode Jersey som er lytefrie og av topp avlsmessig kvalitet. Dvs minimum far og morfar er seminokser. Buskapen de kommer fra må også være medlem av Ku Kontrollen. Dyr som ikke faller inn under disse kriteriene bør avregnest etter kg levendevekt etter modell fra Nortura.

Kyr og drektige kviger:

18.000 kr – 30.000 kr

Dyr drektige med kjønnsseparert sæd (X-Vik) får et tillegg på 1.500 kr.
Kviger bør ha 125 cm krysshøyde ved kalving og ha en vekt på 380-400 kilo.
Voksne kyr bør ha 130 cm krysshøyde og vekt på 420 kg.

Ungkviger 6–16 mnd:

10.000 kr – 18.000 kr

Dyr i denne kategorien bør ha minimum følgende mål og vekt:
Alder i mnd Krysshøyde i cm Vekt i kg
6 95 120
7 97 135
8 100 150
9 102 165
10 105 180
11 107 195
12 110 210
13 112 225
14 114 240
15 115 255
16 116 270

Kalver opp til 6 mnd:

5.000 kr – 10.000 kr

Dyr i denne kategorien bør ha minimum følgende mål og vekt:
Alder i mnd Krysshøyde i cm Vekt i kg
1 - 45
2 - 60
3 85 75
4 88 90
5 92 105