Årsmøte 2018

Det blir årsmøte i Norsk Jersey på Bryne Kro&Hotell fredag 1. mars kl 19.00
Det blir ikke faglig foredrag, kun vanlige årsmøtesaker.
Presentasjon av ny hjemmeside.
Hvis interesse, besetningbesøk 02.03.2019 dagtid

Last ned årsmelding her:
Årsmelding 2018