Nyhedsbrev til Norske Jerseybønder, februar 2019

Af Peter Larson, VikingGenetics

VikingGenetics og TINE har indgået aftale om at avlsrådgivningen i Norske Jersey- og Holstein besætninger fremover skal udføres af TINE rådgivere. Til brug for arbejdet med at udarbejde avlsplaner, har TINE nu fået adgang til at bruge VikingGenetics avlsplanprogram, VikMate. To rådgivere er udpeget og uddannet til at bruge dette program, samtidig med at de specialiserer sig i rådgivning indenfor Jersey og Holstein. De to rådgivere er Lars Byberg lars.byberg@tine.no og Svein-Egil Skartveit Svein.egil.skartveit@tine.no . Fra VikingGenetic er vi meget glade for at Lars og Svein-Egil overtager rådgivningen efter Peter Weinkouff, som valgte at blive bonde i Danmark. Kontakt de to meget engagerede rådgivere, hvis du ønsker Jersey eller Holstein avlsplan.

Jersey samarbejder
Viking Jersey har i den seneste tid oplevet stor interesse for det avlsarbejde og den profil, der gennem en lang årrække er blevet lagt og tegnet omkring racen. Norsk- og Fransk Jersey er nu en del af avlssamarbejdet i VikingGenetics, og i skrivende stund forhandles der også med UK Jersey omkring en måske tættere tilknytning til Viking Jersey. Det første resultat af samarbejdet mellem Viking og Norsk Jersey var ET aftale om tilskud til ægtransplantation på en VJ Lari kvie, ejet af Sindre Årsvoll. Resultatet blev 14 VJ Gutz embryoner – en flot start!

Sædsalg 2018
I alt solgte Viking 450.000 doser Jerseysæd i 2018. 173.000 doser på hjemmemarkedet og 277.000 doser til eksport. Et lille fald på hjemmemarkedet og en stigning på 55.000 doser på eksportmarkederne. 133.000 af doserne var X-Vik. Andelen af X-Vik var 40 % på hjemmemarkedet og 23 % på eksportmarkederne.

På hjemmemarkedet solgte vi 93 % sæd efter genomiske okser og 7 % efter døtreafprøvede okser (primært VJ Huzar og VJ Janko).

TOP 10 HM salg 2018  
Tyr Stb.nr. Navn Konv. X-Vik Total
304544 VJ Gates 5.300 7.400 12.700
304415 VJ Samson 2.000 7.700 10.500
303788 VJ Huzar 4.900 4.100 9.000
304419 VJ Hero 8.700 0 8.700
304495 VJ Lutter 5.900 1.500 7.400
304566 VJ Lasky 2.100 5.000 7.100
304552 VJ Hirts 5.700 800 6.500
304551 VJ Hawk 5.900 600 6.500
304553 VJ Powell 5.700 800 6.500
304301 VJ Quintana 1.000 5.400 6.400

TOP 10 EXP salg 2018
Tyr Stb.nr. Navn Konv. X-Vik Total
304301 VJ Quintana 31.700 12.300 44.000
303788 VJ Huzar 19.800 5.500 25.300
304254 VJ Hitman 13.700 7.100 20.800
303406 VJ Hilario 15.200 3.500 18.700
303812 VJ Hihl 10.500 1.800 12.300
303327 VJ Link 7.500 2.500 10.000
304302 VJ James 7.200 2.300 9.500
304129 VJ Haley 5.600 1.700 7.300
303497 VJ Juris 6.300 200 6.500
303532 VJ Zummit 3.500 2.100 5.600

Tabeller: Mest sælgende tyre på hjemmemarked, HM og eksportmarked 2018

Nye Avlsværdital
Flere nye afstamninger er dukket op og vil hjælpe med at få spredning på avlsplanen. Blandt disse er VJ Hays (VJ Haare x VJ Holmark), VJ Quit (VJ Quintana x VJ Hian) og VJ Last (VJ Lesten x VJ Huzar). Disse okser er endnu ikke begyndt at producere kønnssorteret sæd, og vil først blive aktuelle i Norge til foråret. Alle okser, som topper Jersey listen (se http://www.vikinggenetics.com/dairy/vikingjersey) har høje ydelsesindekser, avler positivt for procenter samt yversundhed, generel sundhed, holdbarhed og malkeorganer. Disse okser er tillige alle fri for JH1 defekten og har alle A2/A2 genotype for beta casein.

Se beskrivelse af de seneste okser som er kommet til Norge:
VJ Hawk er tillagt hos André Van Weerdenburg, Rundkærgaard, Rødding. Oksen er en god kombination af dansk og amerikansk genetik med amerikanske Topeka som morfar. Ydelsesindekserne er helt i top med F- og P-indeks på 118 og 120. Yversundhed, generel sundhed og holdbarhed er alle positive. Malketid er meget positiv (117). Døtrene forventes at blive højtstillede med super god krop, stærkt tilhæftede og højt ansatte yvere og god patteplacering.

VJ Gutz (VJ Gislev x VJ Lutz) er tillagt hos Jørgen Kjølby, Hjørring. Det er første brugsokse fra besætningen og en fantastisk debut med NTM +27. Bemærk, at VJ Gutz avler positivt for alle frugtbarheds- sundheds- og brugsegenskaber. VJ Gutz avler også høj værdistofydelse. Døtrene forventes at få stærke ben, super gode bagyvere og perfekt patteplacering.

VJ Gates er tillagt hos Niels Ulrik Andersen, Juulsgaard, Nr. Åby. VJ Gates avler høj mælkemængde med lidt lavere procenter end gennemsnittet. Yversundheden er blandt racens bedste (121), og både frugtbarhed og holdbarhed er på et højt niveau. Døtrene forventes at blive af gennemsnitlig størrelse og med gennemsnitlige lemmer, men med fantastisk gode malkeorganer. Super foryvertilhæftning (119) og yverdybde (126). Kombinér VJ Gates med afstamninger, som har god pattetykkelse og -længde.

VJ Pele (VJ Perez x VJ Husky) er tillagt hos Torben Illum Andersen, Udby Gammelgaard, v. Nr. Åby. VJ Pele er vores første VJ Perez søn. VJ Pele avler høj værdistofydelse og fremgang for procenter. Sundhedsegenskaberne er positive. VJ Pele avler højtstillede døtre med en super god krop, gennemsnitlige lemmer og malkeorganer.

VJ Lasky (VJ Lari x VJ Husky) er tillagt hos Torben Illum Andersen, Udby Gammelgaard, v. Nr. Åby, på samme mor som VJ Pele og et eksempel på et rigtig godt resultat af ægtransplantation. VJ Lasky er vores første VJ Lari søn og er kendetegnet ved et meget højt mælkeindeks og P-indeks. Sundhed, frugtbarhed og brugsegenskaber er alle positive. Døtrene forventes at blive godt middelstore med super gode malkeorganer. Tag hensyn til at VJ Lasky ikke forbedrer forpatte-placering.

VJ Nibali (VJ Hitman x VJ Link) er tillagt hos Chr. H. Olesen, Balslev. VJ Nibali er vores eneste VJ Hitman søn og en okse uden DJ Hulk i afstamningen. VJ Nibali avler høje procenter. Frugtbarhed og yversundhed er på et højt niveau med hhv. 106 og 114. Døtrene forventes at blive høje, med gode ben (110) og gode malkeorganer (115), hvor specielt de højt ansatte yvere og den korrekte placering af bagpatterne skal bemærkes.

X-Vik forbruget stiger fortsat
Der vil ikke være X-Vik til rådighed efter de yngste tyre, men alle sættes i produktion så hurtigt, som sædkvaliteten tillader det.

Forbruget af Jersey X-Vik har nu overhalet anvendelsen af konventionel sæd i Danmark og forbruget fortsætter med at stige.

Der er stort fokus på at få produceret flere X-Vik doser. Nye procedurer er introduceret, hvilket skal sikre flere doser af de okser der allerede er i produktion – ligesom de okser der har været ustabile, eller slet ikke har produceret, kommer bedre i gang med en stabil produktion.

Unge okser på vej
De første sønner efter VJ Svitzer, VJ Samson, VJ Klov og VJ Luck er nu i sædproduktion og vil kunne komme i anvendelse fra Maj måned.

Døtreafprøvede okser
VJ Huzar har atter overtaget føringen blandt de aktive døtreafprøvede okser med NTM +20, og han følges af VJ Hazard, VJ Janko og VJ Tester - alle på NTM +18.

De næste døtreafprøvede okser bliver VJ Haley og VJ Perez, som lige nu har NTM +16 og +13. De første meldinger på kælvede døtre efter de to okser er meget positive. VJ Haley er far til VJ Heavy, VJ Hawk og VJ Hirts. VJ Perez er far til VJ Pele og VJ Powell.

Ny dansk polled Jerseyokse
VJ Violent P er tillagt hos TransEmbryo v. Søren Ernst Madsen, Brædstrup. Afstamningen kan føres tilbage til embryoner importeret af Dansk Jersey fra USA (Q Impuls embryoner på D&E Paramount Violet).

VJ Violent P avler god ydelse og holdbarhed, fantastisk kropskapacitet samt gode bagyvere og fin pattestørrelse.

VikingEmbryo
I gennemsnit er der produceret 11 embryoner pr. donor ved skylninger i januar måned. Det højeste gennemsnit nogensinde. Siden september 2018 er resultaterne blevet bedre og bedre. Gennemsnittet på private skylninger ligger forsat på et stabilt højt niveau med 6,5 embryoner i gennemsnit over de seneste måneder.

Europæisk Jerseymøde i Tjekkiet
Dette års møde i den europæiske Jerseyforening afholdes den 20.- 23. september i Tjekkiet. Den nationale Jerseyforening, som hedder Bohemia Jersey arrangerer besætningsbesøg og en spændende rundtur i den centrale del af Tjekkiet. Samtidig afholdes der to møder med faglige indlæg og diskussion af Jerseyrelaterede emner i regi af Europæisk Jersey Forum. Dansk Jersey forventer at arrangere en tur til dette arrangement.

WJCB møde i Afrika
Verdens Jersey foreningen, WJCB afholder i år bestyrelsesmøde i Rwanda og Kenya. Dansk Jersey vil ikke være repræsenteret på møderne og turene i forbindelse hermed. Såfremt man er interesseret i at deltage, henviser vi til Verdens Jersey foreningens hjemmeside:

http://www.worldjerseycattle.com