Nyhedsbrev til Norske Jerseybønder, maj 2019

Af Peter Larson, VikingGenetics

 

Nye Jersey okser til rådighed i Norge

VJ Dandi (VJ Dau x VJ Jotur) er tillagt hos Bjørn Lyngholm Christensen, Dybmose ved Gørding. VJ Dandi er vores eneste søn efter VJ Dau. VJ Dandi er positiv for næsten alle egenskaber og skal specielt fremhæves for højt F-indeks (123), den gode yversundhed (114) og det super gode eklsteriør: Krop (113), Lemmer (111) og malkeorganer (113). Døtrene efter VJ Dandi kan forventes at blive af godt middel størrelse med god kropskapacitet, med parallelle og rene, tørre lemmer, stærkt tilhæftede foryvere, stærkt yverbånd højt ansatte yvere med super god pattestørrelse.

VJ Quit

VJ Quit

VJ Quit (VJ Quintana x VJ Hian) er tillagt hos Palle Bjerggaard Hansen, Såderup v. Ullerslev. Vores bedste VJ Quintana søn, tillagt i samme besætning som VJ Quintana selv. VJ Quit er en af vores bedste okser for kropskapacitet (123) og for holdbarhed (114), men han er bestemt også helt i top vedr. malkeorganer (119). VJ Quit avler koncentreret mælk, og god frugtbarhed, generel sundhed og temperament, tillige med de allerede nævnte egenskaber.  

VJ Hamlet (VJ Huus x VJ Hickey) er tillagt hos Ole Sørensen, Ravninggaard, Ribe. Hamlet er første søn efter VJ Huzar sønnen, VJ Huus. VJ Hamlet avler høj ydelse af koncentreret mælk, og yversundheden ligger på 110, men også frugtbarhed og holdbarhed er meget positive. Døtrene forventes at blive godt middelstore og med gode malkeorganer. Specielt foryver, bagyverhøjde og -bredde samt yverdybde er helt i top.

VJ Choko (VJ Lobo x VJ Havdal) er tillagt hos Christian H. Olesen, Balslev v. Ejby. VJ Choko er vores første VJ Lobo søn. Oksen avler koncentreret mælk samt gode sundheds- og brugsegenskaber. Døtrene forventes at være højtstillede med meget stærk krop, gode lemmer og særdeles gode malkeorganer.

Ny kullet Jersey okse

VJ Violent

VJ Violent

VJ Violent P (VJ Quintana x Nikon P) er tillagt hos TransEmbryo v. Søren Ernst Madsen, Brædstrup. Afstamningen kan føres tilbage til embryoner importeret af Dansk Jersey fra USA (Q Impuls embryoner på D&E Paramount Violet), som købtes Erik og Jens Rasmussen, Haunstrup.

VJ Violent P avler god ydelse, holdbarhed, fantastisk kropskapacitet, gode bagyvere og pattestørrelse.

VJ Violent P følges hen over sommeren af en lillebror som er født i USA (efter embryo eksport). Denne okse, som ligger på NTM +17, er lige startet med sædproduktion. Efterfølgende kommer den første dansk fødte Listowel P søn, som er født i august 2018. Sæd efter denne okse forventes til september.

Unge okser på vej

De første sønner efter VJ Willem, VJ Klov, VJ Luck, VJ Svitzer og VJ Samson er kommet i sæd produktion og de kan blive til rådighed hen over sommeren.

Døtreafprøvede okser

VJ Hilton (VJ Hickey x Legacy) er nu bedste døtre afprøvede okse, med NTM +23. Oksen er død, men der er sæd på lager. VJ Hilton har overhalet VJ Haley og VJ Perez, som også har fået gode døtreafprøvninger denne gang, med hhv. NTM +12 og +15. Disse to okser har dog ikke kunnet overhale de to gamle døtreafprøvede okser VJ Huzar og VJ Hazard, som begge har NTM +17.

Dejligt at okserne fastholder et højt niveau efter at de har fået malkende døtre.

De næste døtreafprøvede okser bliver VJ Gislev (VJ Hihl x VJ Lure) og VJ Hitman (VJ Hian x DJ Jason).  De første meldinger på kælvede døtre efter de to okser er meget positive. Okserne står da også forsat med NTM værdier på hhv. +22 og +19. VJ Gislev er far til VJ Garant, VJ Gutz, VJ Giant og VJ Gates, mens VJ Hitman er far til VJ Nibali.

Stor efterspørgsel efter kjønssepareret sæd 

Der vil ikke altid være kjønssepareret sæd til rådighed efter alle okser. Forbruget stiger kraftigt og i Danmark anvendes nu 60% kønssepareret. Dette skyldes at der er god økonomi i at producere kvier til salg, samt at aflivning af nyfødte oksekalve skal stoppe indenfor de næste to år. Interessen for at anvende kødkvæg til de køer med lavest avlsværdi er også stigende (det en god ide at have genomisk testet sine dyr, så de rigtige vælges til dette).

Specielt helt unge okser har svært ved at producere kønssepareret, men det kommer ofte når de nærmer sig to år.

Husk at kontakte TINE rådgiverne som har specialiseret sig i VikMate avlsplaner og rådgivning om Jersey og Holstein, hvis du har brug for rådgivning eller avlsplan. De to rådgivere er Lars Byberg lars.byberg@tine.no og Svein-Egil Skartveit Svein.egil.skartveit@tine.no 

Stor avlsfremgang

Når der ses på den avlsmæssige fremgang blandt de okser Viking har købt og udsendt sæd efter siden introduktionen af genomisk selektion, har der været massiv fremgang. Dette gælder ikke kun på hovedegenskaberne, som er vist i tabellen, men også for underliggende egenskaber. Den største fremgang ses for NTM, og ydelsesegenskaberne, - de egenskaber som har størst værdi og vægt. Den mindste fremgang ses for de egenskaber vi først har introduceret indenfor de seneste par år, - ungdyroverlevelse og klovsundhed.

 

2010-2018 Pr. År
NTM 3
Y-indeks 3,6
Mælk
2,3
Fedt
3,4
Protein
3,3
Frugtbarhed
1,3
Yver sundh.
2,5
Generel Sundh.
2,0
Klov sundh.
0,6
Ungdy overl.
1,0
Holdbarhed
2,1
Krop
2,8
Lemmer
1,5
Malkeorg.
2,5
Malketid
2,0
Temperament
1,5

Tabel 1. Avlsmæssig fremgang pr. fødselsårgang af okser afprøvet af VikingGenetics. (fra 55 tyre i 2010 til 24 tyre i 2018).

Den avlsmæssige udvikling blandt køerne følger okserne. Dog er okserne ikke anvendt lige meget og specielt i en lille race som Jersey kan enkelte okser få meget stor effekt, hvilket i forhold til den avlsmæssige udvikling kan være meget positivt.

På graferne ses eksempeler på hvorledes køerne følger okserne og også at der er størst fremgang for de egenskaber vi har arbejdet med længst og lægger størst vægt på (Ydelse/produktion, yversundhed, holdbarhed og malkeorganer).

image1.PNG
image2.PNG
image3.PNG
image4.PNG

 

Studietur til Tjekkiet

I forbindelse med at Europæisk Jersey holder møde i Tjekkiet, arrangeres der en kort studietur.

Turen afvikles fra fredag morgen, d. 20 september, til mandag aften, d. 23.

Ud over to faglige møder, vil der under turen være besøg i Jerseybesætninger, andre landbrugsrelaterede besøg, samt oplevelse af fantastisk tjekkisk natur og kultur. Jerseyforeningen i Böhmen, som arrangerer besøget vil også lave et mindre dyrskue i anledningen af det internationale møde. Der flyves til/fra Prag, hvor man også er indkvarteret under hele besøget.

Nærmere information om program, priser, m.m. kan rekvireres hos Regitze på relar@vikinggenetics.com